השתלמות על יסודי משגב

שילוב תקשוב בהוראה ולמידה- הל"ה
א. הכנת  8 מערכי שיעורי מתוקשבים בתבנית למורה, מתוך תכנית הלימודים הבית ספרית השנתית. 
    חלוקת עבודה  בצוות לפי שלושת שכבת הגיל (ז-ט).
ב. כל יחידה תשלב תהליך הוראה חדשני ותכלול פיתוח מיומנויות מחשב ומידע מגוונות ממיומנויות המאה ה-21. 
ג. הכנת שיעור אחד ברמת תלמיד באתר המקצוע , בפורטל הבית ספרי
ד. מבנה העבודה: 1. דף שער (הכולל: שם המורה, תעודת זהות, שם ההשתלמות , תאריך הגשה), 2.  8 מערכי שיעורי מתוקשבים בתבנית למורה. 3.קישור לשיעור באתר מקצוע- שם השיעור, המקצוע, כיתה וקישור לדף באתר המקצוע.
ה. העבודה תוגש במסמך גוגל דוקס או וורד . יש לשלוח את העבודה במייל עד  15.7.13  (ענת עזר anatezer@misgavhs.co.il)

    


טופס משוב על ההשתלמות