1. התלמיד ילמד לעצב דמות  משלו.
 
2. התלמיד יכיר את העורך הגרפי.