למידה משמעותית

מטרת הפעילות:
  • התנסות בלמידה מתוקשבת המבוססת על למידה פעילה, ניתוח מרכיבי הפעילות וגיבוש המושג "למידה משמעותית"
בקבוצות, חשבו על מטאפורה (דימוי) שיביע מהי למידה משמעותית בעינכם. התייחסו גם למקומו של התקשוב בלמידה.
הפכו את הרעיון שלכם לקובץ תמונה. (זכרו שניתן גם לצלם אוביקט פיזי ולהפוך אותו לקובץ)
הוסיפו את הקובץ  שיצרתם לשקף חדש במצגת שיתופית. תנו כותרת מתאימה שתסביר את הרציונל שלכם (כתבו את שמותיכם על גבי השקף שיצרתם)

עצבו את השקף שלכם כך שיסביר 
את הרציונל שלכם בהקשר למושג "למידה משמעותית" ושילוב התקשוב בלמידה שכזו.
היו יצירתיים, השתמשו בעזרים פיזיים, ברעיונות חזותיים מהרשת וכו'...
קבוצת 1-3/12

למידה משמעותית משולבת תקשוב

קבוצת 5-7/1

למידה משמעותית משולבת תקשוב

Comments