על האתר‏ > ‏

כיתה מתוקשבת - חט"ב חורפיש

https://docs.google.com/forms/d/1SGf5BEfYmiqjFs5vu_z503nSEWLGDHtdMVYiZjRC0Xc/viewform    https://sites.google.com/a/tzafonet.org.il/faed/home/kyth-mtwqsbt---ht-b-hwrpys/%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A1%20%D7%97%D7%98%D7%91%20%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%A9.docx?attredirects=0&d=1       https://sites.google.com/a/tzafonet.org.il/faed/home/bwdt-hsywm-bqwrs-ybwd-myd-dygtly-by-s-lnhdh-yrk---ts-d