על האתר‏ > ‏

כיתה מתוקשבת - חט"ב יאנוח ג'ת

https://docs.google.com/a/tzafonet.org.il/forms/d/1XCZC5iWdcJwfTI7sjVgJEV4OvozNmxE3ff9N17hTdvQ/viewform    https://sites.google.com/a/tzafonet.org.il/faed/home/kyth-mtwqsbt---ht-b-ynwh-g-t/%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A1%20%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%A9%D7%91%D7%AA%20%D7%97%D7%98%D7%91%20%D7%99%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%97%20%D7%92%D7%AA.docx?attredirects=0&d=1       https://sites.google.com/a/tzafonet.org.il/faed/home/bwdt-hsywm-bqwrs-ybwd-myd-dygtly-by-s-lnhdh-yrk---ts-d