על האתר‏ > ‏

רכזי תקשוב פסגה מגאר תשעד

https://docs.google.com/a/tzafonet.org.il/forms/d/1UxssXbVw8zHyK2lpgIcdPMcUtuMzlfcsEymkbLwRQa0/viewform              http://muni.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?first=1&codeClient=2081&codeSubWeb=0&userId=0                    https://sites.google.com/a/tzafonet.org.il/faed/home/bwdt-hsywm-bqwrs-ybwd-myd-dygtly-by-s-lnhdh-yrk---ts-d
                                  

למידה משמעותית