על האתר‏ > ‏

ספרים דיגטליים - אלאמל בית ג'ן

https://docs.google.com/a/tzafonet.org.il/forms/d/119_7TM2iT-cSSjsbfJVn7tYW9U0HFssN2_jDLni0suc/viewform    https://sites.google.com/a/tzafonet.org.il/faed/home/sprym-dygtlyym---lml-byt-g-n/%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A1%20%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%93%D7%92%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%9D.docx?attredirects=0&d=1       https://sites.google.com/a/tzafonet.org.il/faed/home/bwdt-hsywm-bqwrs-ybwd-myd-dygtly-by-s-lnhdh-yrk---ts-d         
                                                                                                                                                                            טופס הגשת עבודת הסיום 
https://docs.google.com/a/tzafonet.org.il/forms/d/1GMX8knKuhVQDOKwOfhZ6m_jSTIJAz8e39zhEm3pdKKE/viewform


(A book is a machine to think with" (Richards, 1924" 

 
 

למידה משמעותיתראיון עם ד"ר עופר רימון על ספרים דיגטליים

 
 

פרופ' יאיר : האמנם נהפוך לעם הספר הדיגטלי?


לומד דיגיטלי

 
 

יתרונות וחסרונות ספרים דיגטליים


סרט הדרכה לשימוש בספר רשת דיגיטלי