על האתר‏ > ‏

שילוב אוריינות מחשב ומידע בהוראה-פסג"ה ירכא

https://docs.google.com/forms/d/1CSwgQ7B-UH_dJZDb74wUUa7BxjCbMPEjLjeLbVvFgX4/viewform    https://sites.google.com/a/tzafonet.org.il/faed/home/sylwb-wryynwt-mhsb-wmyd-bhwrh-psg-h-yrk/%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A1%20%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%93%D7%92%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA%20%D7%99%D7%A8%D7%9B%D7%90.docx?attredirects=0&d=1       https://sites.google.com/a/tzafonet.org.il/faed/home/bwdt-hsywm-bqwrs-ybwd-myd-dygtly-by-s-lnhdh-yrk---ts-d