פרסום בזרםבדף הזרם נוסף בצד שמאל למטה כפתור הפלוס "+".

כאשר לוחצים מופיעים האפשרויות החדשות:

1- שימוש חוזר בפוסט
2- צור שאלה
3- צור מטלה
4- צור הודעה 


1- שימוש חוזר בפוסט/משימה
בחירת אופציה זו מאפשרת לנו לשחזר משימה שנתתי בכיתה אחרת ולהעביר לתלמידים מחדש.(ולצור עותקים חדשים עבור כל תלמיד.

א- נכנסים לכיתה החדשה שרוצים להעביר אליה את המשימה/הפוסט.
ב- לוחצים על "+" - שימוש חוזר בפוסט
ג- נפתח חלון בחירה של כיתות אחרות- בוחרים את הכיתה שקיים בה את הפוסט/המשימה שמעוניינים לשכפל.
ד- בוחרים את המשימה / הפוסט ולוחצים אישור

Comments