google classroom


לעמוד  בעכבר על הלשונית google class room  כדי להגיע לסרטוני הדרכה 

כיתה היא כלי חדש שנוצר על ידי גוגל כדי לאפשר למורים לעשות  משימות לתלמידיהם  והם  יוכלו לענות על משימות אלה ולשלוח אותן בחזרה למורה. 

הנה זרימת העבודה הבסיסית:
  1. מורה יוצר פעילות / תבנית בDocs, וכו '
  2. מורה לאחר מכן יוצר משימה בכיתה.
  3. תלמידים מקבלים משימה  מהמורה , עם קבצי עזרה וקישורים .
  4. בסיום התלמידים שולחים בחזרה  למורה דרך הכיתה .
  5. מורה יכול לבדוק מי הגיש אותם ויכול לפתוח כל מסמך לכיתתו.
  6. כאשר סיים, המורה יכול להחזיר אותו לתלמיד עם משוב וציון .
תכונות עיקריות
  • מורים יכולים להקצות Google Doc, מצגת, גיליון אלקטרוני, ציור, קישור, וידאו YouTube, קובץ מצורף, או פשוט יכולים לתת תיאור טקסט. בנוסףמורים  יכולים  להוסיף פריטים מרובים למשימה במרכז המשאבים 
  • תלמידים יכולים לצרף פריטים נוספים למשימה, כוללים מסמכים וקישורים אחרים.
  • כאשר תלמידים שולחים לבדיקה  הרשאות עריכה יבוטלו  עבור התלמיד. הם לא יכולים לראות את הערות עד שהמורה מחזיר את העבודה .

Comments