בסרטון זה מראה איך מוסיפים מטלה 
  • הוספת משימה לזרם הכיתה שלך
  • חיבור קובץ , קישור, וידאו למשימה
  • המאפשר לתלמידים לצרף פריטים נוספים למשימה, ובכלל זה ליצור מסמכים חדשים
  • לבדוק את ההתקדמות בכל משימה
  • איך תלמידים  מתחילים לעבוד במשימות

הוספת מטלה