הוספת תלמידים

בסרטון זה מדבר על  כיצד להוסיף תלמידים מ ישירות וכיצד להביא את התלמידים להצטרף לכיתה עם קוד כניסה 

הוספת תלמידים


Comments