כניסה ראשונה

סרטון זה מדבר על כניסה ראשונה לפתיחת כיתה או להצטרפות לכיתה 

כניסה ראשונה