ביבילוגרפיה להעשרה

בדף זה, אני מבקש להציע לפני המורה והמעיין בפרקי התנ"ך , ספרים/ מאמרים וכד'  שנחשפתי אליהם במשך השנים.

לי, לפחות, הם הרחיבו את יריעת ידיעותי בסוגיא הנידונית קודם שניגשתי להכין הרצאה/שעור וללמדו בשנית עם תלמידי.

אני מקווה ומאין שיתרמו גם לכם...
בביבילוגרפיה על הספרים/בנושאים הבאים :


  


 ספרות כללית :

 'פרשת דרכים' יצחק מייטליס - מבט ארכיאולוגי וגאוגרפי בפרשיות השבוע הוצאת מגיד.

' מקום בפרשה' יואל אליצור - הוצאת ידיעות אחרונות 

 ' עד היום הזה' שאלות יסוד בלימוד תנ"ך הרב אמנון בזק .