דפי עבודה על נושאים בהוראת המקרא

מורה  יקר/ה! 

דפי העבודה שתמצא באתר זה נכתבו בזמנים שונים , אל כיתות שונות ומגוונות וע"כ לא בהכרח שהינם אחידים בסגנונם וברמתם. 

יחד עם זאת הקו המנחה שלהם בדרך כלל הינו שאלות בפשט המזקיקות שימת לב לטקסט הכתוב .

פעמים רבות השאלות הינם שאלות מידע פשוטות.  אך פעמים הינם שאלות הדורשות 'חשיבה נוספת' ושימת לב עדינה לכתובים. 

ככלל איני מרבה להפנות לפרשנות ימי הבניים. יש שידרשו זאת לגנאי ויש לשבח... 

ניתן להוריד את הדפים גם מאתר 'דעת' - אתר המכנס בתוכו חומרי עזר רבים למורי החמ"ד. 

יחד עם זאת בדפי העבודה בתורה ישנה גם התייחסות לרש"י נבחרים.