ו. יהושע

ניתן לקבל ממני בדוא"ל טיוטות סיכומי שעורים
של הרב מנשה וינר מישיבת ההסדר מעלות על ספר יהושע . 
עונה לפניות בכתובת 9978696@gmail.com
מידע למורה ולמעיין:

בלימוד ובהוראת ספר יהושע ,צפה ועולה סוגיית מוסר ומלחמה , כדאי לקרוא את החוברת 'מוסר,מלחמה וכיבוש' מאת מכללת הרצוג . ניתן לרוכשה אצלי. (ללא מטרות רווח )
ĉ
חגי לב,
18 באפר׳ 2012, 23:52
ĉ
חגי לב,
18 באפר׳ 2012, 23:52
ĉ
חגי לב,
18 באפר׳ 2012, 23:52
ĉ
חגי לב,
18 באפר׳ 2012, 23:53
ĉ
חגי לב,
18 באפר׳ 2012, 23:53
ĉ
חגי לב,
18 באפר׳ 2012, 23:53
ĉ
חגי לב,
18 באפר׳ 2012, 23:53
ĉ
חגי לב,
18 באפר׳ 2012, 23:53
ĉ
חגי לב,
18 באפר׳ 2012, 23:54
ĉ
חגי לב,
18 באפר׳ 2012, 23:54
ĉ
חגי לב,
18 באפר׳ 2012, 23:55
ĉ
חגי לב,
18 באפר׳ 2012, 23:55
ĉ
חגי לב,
18 באפר׳ 2012, 23:55
ĉ
חגי לב,
18 באפר׳ 2012, 23:55
ĉ
חגי לב,
18 באפר׳ 2012, 23:56
ĉ
חגי לב,
18 באפר׳ 2012, 23:56
Comments