דף הבית‏ > ‏

השתלמות מורים

משימה מקוונת לתרגול 'עימוד מקראי'

ביחידה המקוונת שלפנינו נתנסה בעצמנו בעימוד מקראי לכל שלביו: 

מפגש עם פרשיה בלתי מעומדת,

שאלת שאלות, 

ניסוי ותהיה בעימוד הפרשיה ,

מסקנות ביניים ושאלת שאלות נוספות 
בעקבות העימוד,

ולבסוף הסקת מסקנות, וחוזר חלילה... 

העבודה יכולה להיעשות בזוגות ,

את התוצרים יש לערוך במסמך וורד ולשלוח אלי לכתובת 9978696@gmail.com .

התוצרים יועלו כולם לאתר הקורס לעיונכם ולשימושכם. 


שלב א'
    

* בחר פרשיה שאתה מתעתד ללמד השנה  והעתק אותה  מאתר תנ"ך מנוקד, למסמך וורד במחשבך האישי. 

        לאחר העתקתה לקובץ וורד, הפרד בין הפסוקים,
        כך שכל פסוק יתחיל בשורה חדשה. 


*עיין בפרשיה והתבונן בה (כאילו זו התבוננותך הראשונה בה...)


* נסח וכתוב שאלות שעולות לך מהתבוננות ביחידה,
 קודם לעימודה ! 

         השאלות יכולות לכלול שאלות מהרמה הבסיסית הבנת מילה, ביטוי,        
         ועד שאלות מבנה ותוכן היחידה כולה.


הערות: לקמן יחידות מוצעות למשימה הנ"ל: 


מורות כיתות א-ב חומש בראשית פרק כ"ח , פסוקים י- כ"ב. 

מורות כיתות ג-ד חומש במדבר פרק ל', פסוקים ב- י"ז. 

מורות כיתות ה-ו חומש ויקרא פרק כ"ה, פסוק ל"ה - מ"ו .

שלב ב' 

* החל לעמד את הפרשיה עפ"י  מסמך 'עקרונות העימוד המקראי' שפגשנו בהשתלמות .  

         תהליך 'עימוד' היינו תהליך ממושך הדורש ריכוז וחשיבה. 

         עצור לאחר כ30 דק' להתבונן בתוצאות החלקיות שהגעת אליהן. 

         רשום לעצמך, הערות, שאלות, תשובות שאולי כבר צפו,
         לשאלות קודמות והמשך בעימוד כאשר נחה רוחך עליך....ו
הערות

שים לב !  
א. בתחילת עבודתך, ציין לעצמך את הכיתה שאליה אתה מייעד את השימוש בעימוד. 
החלטה פנימית זו תסייע לך להחליט את גודל יחידות המשנה ב'עימוד' ואת הדגשים שתרצה להבליט בעימוד.
ב. המסמך הנ"ל נותן מענה לעימוד מקראי המחפש להגיע לתוכן ומשמעות בפסוקים. 
בכיתות היסוד הנמוכים , פעמים שנדרש לעימוד בסיסי יותר המסייע להבנת פסוק יחידי , מילים קשות, מאזכרים וכד'. 
במקרה זה, העימוד יהיה בדגשים שונים כדוגמת: 
א. מילים חדשות . ב. מילים יחידאיות . 
ג. מילה מנחה .    ד.ביטוי. ועוד...

Comments