דף הבית‏ > ‏

מקרא ערוך


 ' וְ עַ תָ ה כִ תְ בּו לָכֶם אֶ ת  הַ שִ ירָ ה הַ זֹּאת '

'מקרא ערוך' הינו שמו של פרויקט רב שנים ששם לעצמו מטרה לסייע בהנגשת  את ספרי המקרא ללומד .

המקראות מעומדים מחדש במשפטים קצרים בכל שורה, תוך הקפדה על המבנה המשפטים הרמוז בטעמי המקרא. 

בנוסף, נעשתה עבודה רבה הכוללת כותריות בצד הטקסט . 

שתוצריו הם סדרת קבצים הכוללים רבים מכד' ספרי המקרא אשר ערוכים מחדש ע"י אהרון אמזוג.

הסדרה קיימת בשני תצורות : עם טעמי המקרא, עם סימני פיסוק. 

ניתן להשתמש בקבצים אלו לתצוגת החומש על הלוח ולהסתייע במבנה המשפטים לנתוח המקראות ע"י התלמידים .

בברכה , חגי לב
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
הצג הורד
  866k גירסה 2 15 ביוני 2015, 2:43 חגי לב
Ċ
הצג הורד
  1856k גירסה 2 15 ביוני 2015, 13:09 חגי לב
Ċ
הצג הורד
  1775k גירסה 2 15 ביוני 2015, 1:59 חגי לב
Ċ
הצג הורד
  1856k גירסה 2 15 ביוני 2015, 12:59 חגי לב
Ċ
הצג הורד
  2132k גירסה 2 15 ביוני 2015, 13:09 חגי לב
Ċ
הצג הורד
  589k גירסה 2 22 ביוני 2015, 11:18 חגי לב
Ċ
הצג הורד
  740k גירסה 2 22 ביוני 2015, 12:01 חגי לב
Ċ
הצג הורד
  729k גירסה 2 22 ביוני 2015, 11:53 חגי לב
Ċ
הצג הורד
  542k גירסה 2 22 ביוני 2015, 11:18 חגי לב
Ċ
הצג הורד
  546k גירסה 3 22 ביוני 2015, 11:21 חגי לב
Ċ
הצג הורד
  1876k גירסה 2 15 ביוני 2015, 1:59 חגי לב
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
הצג הורד
  1957k גירסה 2 15 ביוני 2015, 1:59 חגי לב
Ċ
הצג הורד
  1771k גירסה 2 15 ביוני 2015, 1:59 חגי לב
Ċ
הצג הורד
  678k גירסה 2 15 ביוני 2015, 2:43 חגי לב
Ċ
הצג הורד
  1495k גירסה 2 15 ביוני 2015, 1:59 חגי לב
Ċ
הצג הורד
  1003k גירסה 2 15 ביוני 2015, 2:46 חגי לב
Comments