סכומי שעורים ורשימות בספרי התנ"ך


 
                           הקבצים במחלקה זו כוללים : 
      
                          א. סכומי שעורים  משמיעת שעורים של הרב וינר .

                          ב. העתקת רשימותיו של הרב יואל בן נון מאתר 929 וסדורם באופן מרוכז עפ"י ספרים. 

                          ג. רשימות והערות על ספר שמואל [ עפ"י שעורי הרב וינר, דעת מקרא ועוד...]