הפעילות שבוצעה לאחרונה באתר

13 במאי 2020, 13:43 חגי לב צרף את ויקרא כד עימוד מקראי טיוטה ראשונה.docx ל-חומש ויקרא
13 במאי 2020, 12:36 חגי לב מחק קובץ מצורף ויקרא פרק כד פסוק א- ט מ-למידה מרחוק - חומש ויקרא כיתה ד
13 במאי 2020, 12:36 חגי לב צרף את מנורת נר התמיד ושולחן לחם הפנים ויקרא כד , א -ט ל-למידה מרחוק - חומש ויקרא כיתה ד
13 במאי 2020, 12:34 חגי לב צרף את ויקרא פרק כד פסוק א- ט ל-למידה מרחוק - חומש ויקרא כיתה ד
11 במאי 2020, 5:21 חגי לב ערך את למידה מרחוק - חומש בראשית כיתה א
11 במאי 2020, 5:20 חגי לב ערך את למידה מרחוק - חומש בראשית כיתה א
8 במאי 2020, 2:55 חגי לב ערך את למידה מרחוק - חומש בראשית כיתה ב
6 במאי 2020, 12:10 חגי לב צרף את שמות כג, כו - לג ל-למידה מרחוק - חומש שמות כיתה ג
5 במאי 2020, 6:33 חגי לב מחק קובץ מצורף ויקרא כב , יז - כה מ-למידה מרחוק - חומש ויקרא כיתה ד
5 במאי 2020, 6:32 חגי לב צרף את מום בבהמה ויקרא כב, יז - כה ל-למידה מרחוק - חומש ויקרא כיתה ד
5 במאי 2020, 6:32 חגי לב צרף את ויקרא כב , יז - כה ל-למידה מרחוק - חומש ויקרא כיתה ד
5 במאי 2020, 6:29 חגי לב צרף את שמות כג , י - יט ל-למידה מרחוק - חומש שמות כיתה ג
5 במאי 2020, 6:26 חגי לב צרף את שמות פרק כג , כ- כה ל-למידה מרחוק - חומש שמות כיתה ג
2 במאי 2020, 14:03 חגי לב ערך את למידה מרחוק - חומש בראשית כיתה ב
2 במאי 2020, 14:02 חגי לב מחק קובץ מצורף בראשית פרק מב, ה- כ מ-למידה מרחוק - חומש בראשית כיתה ב
2 במאי 2020, 14:02 חגי לב מחק קובץ מצורף בראשית פרק מא פסוק נג - פרק מב פסוק ה מ-למידה מרחוק - חומש בראשית כיתה ב
2 במאי 2020, 14:02 חגי לב מחק קובץ מצורף בראשית פרק מא פסוקים מו - נב מ-למידה מרחוק - חומש בראשית כיתה ב
2 במאי 2020, 14:02 חגי לב מחק קובץ מצורף בראשית מא , לט- מה מ-למידה מרחוק - חומש בראשית כיתה ב
2 במאי 2020, 14:02 חגי לב מחק קובץ מצורף בראשית מא טו- לח מ-למידה מרחוק - חומש בראשית כיתה ב
2 במאי 2020, 14:01 חגי לב מחק קובץ מצורף בראשית פרק מ פסוקים א- יד מ-למידה מרחוק - חומש בראשית כיתה ב
2 במאי 2020, 14:01 חגי לב מחק קובץ מצורף בראשית פרק מב, ה- כ מ-למידה מרחוק - חומש בראשית כיתה ב
2 במאי 2020, 14:01 חגי לב מחק קובץ מצורף בראשית פרק מא פסוק נג - פרק מב פסוק ה מ-למידה מרחוק - חומש בראשית כיתה ב
2 במאי 2020, 14:01 חגי לב מחק קובץ מצורף בראשית מא , לט- מה מ-למידה מרחוק - חומש בראשית כיתה ב
2 במאי 2020, 14:01 חגי לב מחק קובץ מצורף בראשית מא טו- לח מ-למידה מרחוק - חומש בראשית כיתה ב
1 במאי 2020, 6:44 חגי לב מחק קובץ מצורף ויקרא כב פסוקים י- טז מ-למידה מרחוק - חומש ויקרא כיתה ד

ישנים יותר | חדש יותר