תופעות לשוניות במקרא


הניגש ללמוד וללמד תנ"ך שומה עליו להכיר את העברית המקראית , את תיבותיה היחודיות, את מערכת הפעלים 

והזמנים המיוחדת במקרא, את כללי התחביר המיוחדים לה, את התופעות הספרותיות המייחדות אותה ועוד.  

שאם לא כן פעמים רבות יחטיא להבנת התיבה, המשפט ופעמים אפילו הבנת העלילה .
  
יתרה מכן,  המקרא בסגנונו הספרותי והאציל בחר את מילותיו בפינצטה.

מעתה אמור : 'אין מילים נרדפות במקרא'.  

אלא כל מילה נבחרה דווקא היא ולא אחרת בשביל לספר למתבונן היטב על רגשות /'דמויות'  ,

על השפוט המקראי את ה'דמות'  העומדת במרכז העלילה , על תהליכים שעוברים על הדמויות  ועוד.

יש לציין שהדבר נכון באותה מידה גם בטקסטים הסיפוריים וגם בטקסטיים ההלכתיים של המקרא ! 

במדור זה אנסה להציג תופעות לשוניות / ספרותיות במקרא + דוגמאות למידת השפעתם על ההוראה המיטבית בכיתה. 

אין ספק שהעימוד המקראי  שיוחד לו מדור נפרד באתר זה הינו כלי חשוב בהצגת וחשיפת תופעות אלו יחד ,
עם התלמידים בכיתה. 

מומלצים : 

האקדמיה לעברית : מילים וגלגוליהן 

מצגת סדנא חטיבת הבניים - חגיהגיגים לשוניים בפרשה - שלמה טלSelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

הצג
דוגמא למשמעות העולה מקפלי רצפי פעלים בעלי שונות דקדוקית  10 ביולי 2016, 3:33 חגי לב
ĉ
הצג הורד
  41k גירסה 1 26 בדצמ׳ 2011, 1:29 חגי לב
ĉ
הצג הורד
  59k גירסה 1 26 בדצמ׳ 2011, 1:30 חגי לב
ĉ
הצג הורד
  66k גירסה 4 26 בדצמ׳ 2011, 1:30 חגי לב