"לא חשוב במה אתה כותב חשוב מה אתה כותב" (חיים ברסטלינג-אבא שלי)


מבקרים יקרים!


התכנית הלאומית לתקשוב עוסקת בחלקה הגדול בפדגוגיה חדשנית. אין המדובר רק בהכנסת טכנולוגיה לכיתה, אלא בהפיכת הפדגוגיה על פיה. הפדגוגיה החדשנית דנה בין היתר בחשיבה מסדר נמוך וחשיבה מסדר גבוה.

החשיבה מסדר גבוה חותרת להעצים את יכולתו היצירתית של התלמיד, דוחפת אותו ללמידה עצמית ולנוכחות בקרב חבריו, רואה אותו באופן תדיר ולא מעלימה אותו משאר חבריו. היא פותחת בפניו אפשרויות למיקוד מידע ולקישורו לידע קודם, היא מעודדת אותו לקרוא קריאה נוספת ולהמליץ על קריאה כזו בפני חבריו, החשיבה מסדר גבוה מאפשרת להשלים סיפור, לדרוש תמונה, לראיין ולעבד סיפור אישי, משפחתי או שבטי. חשיבה כזו מאפשרת טקסטים חופשיים והערכתם ופחות תשובות בחירה (מבחן אמריקאי). באמצעות הטכנולוגיה הופך התלמיד מעלום למעלום (בערבית ידוע)! דרך החשיבה מסדר גבוה מקבל התלמיד עידוד להביע את עצמו, דעתו, עמדתו ולהעלות את טיעוניו, לעורר סוגיות לדיון וליטול חלק פעיל בהעצמת המידע העולמי. המידע של המאה ה-21 הוא בעצם אוסף המידע הפרטי של כל משתתף!

החשיבה מסדר נמוך כוללת הפניית התלמיד לשאלות הקשורות בהתמצאות בטקסט, והיא אינה מערבת את יצירתיותו, חשיבתו הפנימית, דעתו, עמדתו וטיעונו. מבחני הידע הנדרשים בכיתה הפרונטלית נוגעים באופן תדיר באחוזים גבוהים מאוד בחשיבה מסוג זה, הם דורשים התמצאות בלבד. ברוב המקרים הידע מבוסס על השיעור המועבר בכיתה ובמקרים פחות תדירים על הנלמד בספר הלימוד. הדרישה מהתלמיד היא למצוא בטקסט סימוכין לאמירה מסוימת, לצטטה ו/או לשבצה בטקסט אחר. פעולות אלו נעשות באופן כמעט אבסולוטי בשיעור בכיתה, אלו זוכות להד חלוש ביותר בין תלמיד לתלמיד. בדרך כלל, מחיי הכיתה עולה תמונה של "המורה שואלת ותלמיד אחד עונה, המורה מאשרת את התשובה בהתבסס על שמיעתה בלבד, ועוברים הלאה. כלומר כאשר התשובה מאושרת, התלמיד שענה יודע, ושאר חברי כיתתו נמצאים במקום אחר. אחר כך מעבירים מבחן בכיתה והתלמיד מקבל תשובות של כן או לא ו/או ניקוד המבוסס באופן אבסולוטי על דעתו/טבלת ערכיו של המורה הבודק.

באתר זה אני קורא להביא את הדברים האלו לדיון, להעשיר אותו בדוגמאות סותרות המביאות את אותו נושא בשתי צורות ההוראה. בכך אני מבקש לקדם את השימוש בתקשוב לטובת פיתוח החשיבה של התלמיד. בשני סרגלי הצד של האתר מופיעות אותן סוגיות לימודיות. בצד ימין הוראת הסוגיה תוך שימוש בחשיבה מסדר נמוך ובצד שמאל הוראת הסוגיה תוך שימוש בחשיבה מסדר גבוה.
כולי תקווה שהדיון שיתעורר כאן יביא לקידום החינוך לחשיבה של כלל תלמידינו.