שלום לכם
 מצורף לזה קובץ ראשון מתוך הפנקס לשעת חירום - "עופרת יצוקה" שפותח ע"י המחלקה לחינוך לחיים בחברה באגף
 לחינוך יסודי הפנקס נועד לסייע לילדים השוהים בבתיהם ובמרחבים המוגנים לעבד את רגשותיהם במלל, ביצירה
 ובמשחק; לשתף במשאלות, בתקוות ובבקשות; לשוחח על הדברים המטרידים אותם ולזכות לתמיכה חברתית. 
 
ההצעות לדיון ולפעילות הנכללות בפנקס מאפשרות לבחון עם הילדים את דפוסי ההתמודדות שהם מאמצים ולחשוף בפניהם 
דפוסים אפשריים נוספים. חשוב לעשות זאת תוך מתן כבוד ולגיטימציה למגוון ההתנהגויות והרגשות. 
יש להכיל את הרגשות השונים שיעלו בקרב הילדים ולסייע להם באיתור הכוחות להתמודדות תוך תיווך המציאות ויצירת
תמיכה חברתית רחבה ככל הניתן.
Ċ
תקשוב צפונט,
5 בינו׳ 2009, 6:37