דוגמאות לדיווח בטפסי הל"ה


על פי הסילבוס של ההשתלמות הבית ספרית על כל מורה להציע רעיונות למערכי שיעור משלבי תקשוב.

הל"ה - ראשי תיבות של הוראה-למידה-הערכה, הינו טופס לתכנון ראשוני  המבטא רעיון כללי של שיעור. 

(היישום של השיעור יתאפשר רק כאשר יהיה בבתי הספר מקרן ומחשב נייד.)

בתכנון יש להציע שימוש בכלים ממוחשבים כמו :
סרט,
תמונה, אתר אינטרנט, שיר, מצגת, שעשעון, תוכנות, באתר הכיתה, משחק וכו.... .

נושא השעור: דגש קל ודגש חזק

המורה יציג בפני התלמידים המשמעות של הדגש הקל והדגש החזק, ההצגה תהיה דרך האתר מרחב לשון.

כניסה לאתר  אינטרלקט ובו שעורים ממוחשבים בכל מיני נושאים, בוחר לתלמידים את הפעילות המתאימה ומציגים את השעור בעזרת המקרן.

בעת ההצגה, התלמידים יפתרו דף עבודה אשר מסתמך על ההצגה הממוחשבת מאתר אינטרלקט.

דיון מסכם סביב ה הדגשים.

הערות: תוכן השעור יועלה לאינטרנט על מנת לעזור בהמשך הלמידה גם מחוץ לבית הספר

נושא: טו בשבט
הקרנת תמונות של עצי נוי ועצי פרי, תוך למידה והבחנה ביניהם.

2.חשיפה לחוק איסור כריתת עצים באתר משרד החקלאות.

3.הקרנת המצווה הלקוחה מן המקור:"וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ פרי מאכל".

4.דיון בכיתה ותגובות בפורום בעד/ נגד החוק.

5.גלישה לאתר הקרן הקיימת לישראל להכרות והבנת החשיבות של קק"ל .http://www.kkl.org.il/kkl/kklmain_blue.aspx

נושא: שברים שווים הרחבה וצמצום
מטרת השיעור: חזרה על סימני ההתחלקות

פתיחה: חזרה במליאה על סימני ההתחלקות השונים: 2,3,5,9,10 והצגתם באתר:

 http://www.2all.co.il/web/sites/matamatika/PA GE11.asp

גוף השיעור: כניסה לאתר אופק מט"ח באמצעות הלו"א ותרגול במשחק סימני ההתחלקות, כל פעם תלמיד אחר יוזמן ללוח.

http://ofek.cet.ac.il/units/he/math/unit131/index.aspx?nUnit=131&sSubjectKey=math&gItem

ID=7CDE19DC-E454-436B-96FD-BE80C8E

21E1D&bPop=false

 

נושא: כפל וחילוק עד מאה
התלמידים יבינו את משמעות הכפל תוך כדי שימת דגש על כך שהכפל הוא תוצאה של פעולת חיבור.

התלמידים יבינו שכפל וחילוק הן פעולות הפוכות, ויתרגלו באתר האינטרנט תירגולון

 

http://www.tirgulon.co.il/class-b.htm

יבצעו משימות ע"פ הרצף בחוברת חשבון10.בסיום השיעור יקבלו שיעורי בית עמודים 70-71

נושא: המשך מגילת אסתר-פורים
פתיחה: הצגת המגילה

שיחה על רצף אירועים במגילה.

גוף השיעור: משימה מתוקשבת באתר הכיתה, למידת רצף כרונולוגי של האירועים במגילה ע"י תמונות המפוזרות בצורה אקראית. תוך  שימוש במיומנויות גרירת תמונה.

שמירת המסמך ושליחתו למורה לבדיקה

נושא: חשמל- מעגל חשמלי פשוט- נורה
פתיחה:שיחה במליאה-כיצד האירו פעם? ההתפתחות הטכנולוגית כיום.

גוף השיעור: התנסות בניית מעגל חשמלי בו נורה דולקת עם הרכיבים המתאימים.

 שני שלבים של משימה מתוקשבת–מתוך אתר מטח-סוגרים מעגל .

מרכיבים מעגל חשמלי פשוט.

http://circuit.cet.ac.il/act1.aspx

 ולאחר מכן מחברים נורות בטור-   http://circuit.cet.ac.il/act2.aspx

התלמידים שולחים את התשובות לפורום של הכיתה (סיסמה לכל תלמיד)

לאחר הפעילות התלמידים מתבקשים להכין מוצר עם נורה דולקת על פי שלבי תהליך התיכון ולעצב את המוצר.

נושא: חג הקורבן

מטרת השעור: התלמיד ידע משמעות החג באיסלאם.

פתיחה: המורה יציג בפני התלמידים תמונה לדיון סביב החג, התלמידים ידונו עם המורה על התמונה.

השעור: בעזרת אתר الشبكة الاسلامية התלמידים יצפו בסרט על המשמעות הדתית לחג הזה.

אחרי הצפייה התלמידים יכנסו לאתר גלים ויעיינו במשימות, אחרי העיון כל תלמיד יפתור המשימות המוצגות באתר.

לסיכום: המורה יעלה דף משותף בעזרת גוגל דוקס ובו ישתתפו התלמידים כלמידה שיתופית  בהבנת חשיבות הדת למוסלמים.

נושא: יום המשפחה
פתיחה: הצגת תמונות מגוגל על גבי הלו"א המציגות תאים משפחתיים שונים ודיון על השונות שביניהם.

1. קריאת הטקסט "כל אחד והמשפחה שלו" (דרך המילים עמ' 59).

2. הצגת מפת מיקום יערות הגשם בעולם וכתיבה על הלו"א של האזורים הללו, תוך התאמה לכתוב בטקסט שקראנו.

http://sababa.sviva.gov.il/world/forests/forests1c.asp

(אתר סבבה)

2. שאלות על הטקסט על גבי הלו"א תוך דגש על המושגים: פוליגמיה/ פוליאנדריה.

סיו- שאלה לדיון: לאיזה משפחה אתה היית מעדיף להשתייך? נמק!

ש"ב: כתבו על סוג המשפחה שלכם (העזרו בפסקה האחרונה בטקסט) וציירו אותה במחברתכם.

כיתה א'- השוואה בין שני שירים של ביאליק. הקרנת שני שירים על הלוח באמצעות הברקו- פירוט נושאי ההשוואה למשל- לחריזה, נושא השיר והאווירה בו, הדמויות וכו'. השמעת השירים מהיוטיוב. ציור חופשי בעקבות השירים ותלייתם בכיתה.

כיתה ו'- נושא יוון. פתיחה-הילדים ילמדו על המבנה הגיאוגרפי של איי  יוון בימינו אשר השפיע  על התפתחות ערי המדינה-הפוליס  ביוון העתיקה. איסוף מידע באינטרנט, וכתיבת המידע במסמך וורד.  לימוד המבנה הגאוגרפי של יוון- שימוש בגוגל ארץ, כדי לאפשר המחשה תלת מימדית.


Comments