סרטונים ודפי הסבר - סייט

סרטונים ודפי הסבר על יצירת המרכיבים של הפורטל בגוגל סייט (לפי דרישות הסף של תוכנית העבודה)

הנושא

קישור לסרטון או קובץ הסבר

1.      אודות בית הספר, דבר המנהל, תקנון בית הספר בעלי תפקידים

2.      רשימות קשר

 

הוספת דף וקישור לדף: סרטון עדכון דף אמצע בפורטל בית הספר (סאטי)

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NFWLJfKkf1w#!

יצירת דף חדש-דף הסבר (יעל ניסים)

https://docs.google.com/a/tzafonet.org.il/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dHphZm9uZXQub3JnLmlsfGFuYXRlenJ8Z3g6NzVjM2M2MDE1NTBlNWMzNg

 

 

3.      לוח פעילות ואירועים בית ספריים-יומן

הוספת יומן-סרטון (משה)

http://www.youtube.com/watch?v=HMBTqg6bqL0&feature=player_embedded

 

4.      מערכת לניטור כניסות- גוגל אנליטיקס

גוגל אנליטיקס- סרטון סטטיסטיקה (משה)

http://www.youtube.com/watch?v=Eun1WSiuAgI&feature=player_embedded

 

1.רשימות קשר

2.מערכת שעות לכל כיתה

 

עריכה ,יצירת דף אינטרנט והוספת טבלה ותמונה -סרטון (משה)

http://www.youtube.com/watch?v=wHyHwpHE71c&feature=player_embedded

יצירת דף-דף הסבר(יעל ניסים)

https://docs.google.com/a/tzafonet.org.il/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dHphZm9uZXQub3JnLmlsfGFuYXRlenJ8Z3g6NzVjM2M2MDE1NTBlNWMzNg

 

 

3. קבוצות דיון כיתתיות

 

יצירת קבוצות דיון-סרטון (סאטי)

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eBuUbgaeSBU

 

4.נושא השיעור ושיעורי בית (ממערכת ניהול פדגוגי)

 

 Rss  שיעורי בית סטטי ודינמי-דף הסבר

https://docs.google.com/a/tzafonet.org.il/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dHphZm9uZXQub3JnLmlsfGFuYXRlenJ8Z3g6MTRjMTdmNzZjZjk2MjgzMQ

 

5.חומרי לימוד דיגיטאליים

 

יצירת קישורים-סרטון (משה)

http://www.youtube.com/watch?v=_p5kz_4LBTw&feature=player_embedded

 

 

6.אפשרות לשליחת הודעות אישיות וקבוצתיות-דוא"ל

 

העלאת משתמשים מרובים-סרטון (סאטי)

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=er4o9QCAPy8

ארגון תיבות הדואר

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yJM1ppLayO4

 

מחברת תלמיד

הוספת מסמך מגוגל דוקס-סרטון (משה)

http://www.youtube.com/watch?v=3Xe_sfuLT5o&feature=player_embedded

 

לוח הודעות

עדכון הודעה והוספת הודעה באתר כיתה או מקצוע-סרטון (סאטי)

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FCanTTMsMOE

כתיבת הודעה-דף הסבר (יעל ניסים)

https://docs.google.com/a/tzafonet.org.il/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dHphZm9uZXQub3JnLmlsfGFuYXRlenJ8Z3g6ODA0MjYzYTJlMzE1Mjkz

 

לוח הודעות נגלל  סרטון –סאטי

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0eGrXq4zYeY

הכתובת בסרטון

http://sites.google.com/a/tzafonet.org.il/1000/home/rss_news_feed_scrolle3r.xml

לוח הודעות נגלל- דף הסבר

https://docs.google.com/a/tzafonet.org.il/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dHphZm9uZXQub3JnLmlsfGFuYXRlenJ8Z3g6NTExMDk1MDRkOGE1YzRkOQ

 

 

 

Comments