דף הבית


 המושג "למידה משמעותית", כולל בתוכו איכויות הוראה ולמידה המתייחסות לשני היבטים עיקריים: הלמידה והלומד. למידה הופכת למשמעותית כאשר היא בעלת חשיבות, ערך ומשמעות ללומד בהלימה לעולמו, לעולם המושגים שלו, לקוגניציה ולרגש שלו, ובעצם התרחשותה מעצבת את מציאות חייו של הלומד, על אישיותו, כישוריו, התפתחותו ועתידו

העידן הדיגיטלי המתאפיין בשילוב טכנולוגיות מידע ותקשורת בשגרת החיים, מעמיד בפני מערכת החינוך אתגר לערוך הסתכלות מחודשת על החינוך ועל תפיסת הלמידה העכשוויתעל כן, כדי לבנות מהלכים עדכניים ומשמעותיים בחינוך יש להבין את התמורות שחלו כתוצאה ממיזוג הטכנולוגיה בהוויית החיים בעידן הנוכחי, בחברה, בתרבות, בכלכלה ובחינוך, ולעדכן את דרכי הלמידה ומטרותיה כאשר ההתייחסות לטכנולוגיה כאל שחקן מרכזי בתהליך החינוכי. בהתאם לכך יש לעצב את ההתרחשות החינוכית, חזון, חלומות ואתגרים חינוכיים, שללא הטכנולוגיה לא אפשרי ליישמם.

מתוך "למידה משמעותית – טכנולוגיה מעצבת משמעותדר' אברום רותם ודר' עידית אבני ((2013


מקדמים למידה משמעותית - מחוז צפון

                 מתוך הבלוג של פרופ' חנן יניב- "הגיע זמן חינוך"