עמוד ראשון /  עמוד שני /  עמוד שלישי
אתר מלווה  תקציר ממסמכי הפעילות אופן ההצגה
https://sites.google.com/a/meona.tzafonet.org.il/meona1/safarashi/safah/zhb/batuachof
בניית אפליקציה לרכיבה בטוחה באופניים מעלה הגליל מעונה
הפעילות עוסקת ברכישת כללי רכיבה בטוחה על אופניים בדרך שונה וחווייתית. התלמידים מפעילים אסטרטגיות חשיבה מגוונות החל מרמת ידע והבנה סינתזה תוך בניית תוצר. הפעילות מיישמת עקרונות של למידה מבוססת פרויקטים ובמהלכה משתמשים בכלים רבים לאיסוף וניתוח מידע. לקריאה נוספת
 
https://drive.google.com/file/d/0B5envxFc5WjlXzFZSE1FeTVDS0U/edit?usp=sharing

מסגד, חילווה, כנסיה אחדות ושונות-יסודי א' ירכא יסודי ג' אבו סנאן
הכרות עם מקומות התפילה והמקומות הקדושים באבו סנאן ובירכא, שימת דגש על מנהגים ,טקסים, ואופי התפילה. התנסות בלמידת חקר שיתופית, ניצול המשאבים הטכנולוגים קיימים ברשת בהיבט הקהילתי:
קירוב לבבות , קבלת האחר וחיזוק סביבה של חיים משותפים דגש על שונות ואחדות. אחת הדוגמאות לעשיה החינוכית 
 לקריאה נוספת

http://app.emaze.com/484637/rice-exportation-copy1#slidenum=1
 

https://sites.google.com/a/galil.tzafonet.org.il/negishut/

נגישות - גליל דו לשוני
הפעילות דגישה את החיבור לעולם האמיתי שסביבנו באמצעות למידה מבוססת פרויקטים PBL במטרה להעמיק את המודעות החברתית בכלל, והיחס לאוכלוסייה שנמצאת סביבנו ואינה זוכה ליחס הוגן, בפרט. מטרת הפעילות: העמקת הידע והעלאת המודעות לשני הנושאים המרכזיים: נגישות לבעלי מוגבלויות ופרסום, ויצירת האינטגרציה ביניהם באמצעות קמפיין להעלאת המודעות והצורך בשמירה על נגישות. לקריאה נוספת
 
https://drive.google.com/file/d/0B5envxFc5WjlWlRYdVlncDJvajg/edit?usp=sharing

בעקבות המבט-מוזיאונים עם סיפור- אלמנארה- עכו, אלאמל -אלביאדר- שעב המוזיאון כסביבת לימוד מאפשר מפגש ישיר עם יצירת האמנות המקורית. המפגש הבלתי אמצעי עם היצירה מניב תובנות שמפגש מתווך (דרך ספר או דימוי מוקרן) אינו יכול להעביר. הפעילות המתוארת מבוססת על מפגש עם אמנות עכשווית במוזיאון, במטרה להפוך את הצופה למשתתף המתייחס באופן פעיל ליצירות האומנות. לקריאה נוספת
https://drive.google.com/file/d/0B5envxFc5WjlSjN1NE9yb1RyUFU/edit?usp=sharing
 

https://sites.google.com/a/irisim1.tzafonet.org.il/class_h1/home/akira 

חקר מידעני -"צפון הארץ"-האיריסים כרמיאל 
תלמידי שכבת ה' עסקו בנושא הגיאוגרפי, צפון הארץ. כל קבוצת תלמידים בחרה ללמוד על אחד מאזורי המשנה: הגליל העליון, הגליל התחתון, הכרמל והגלבוע, חמשת עמקי הצפון, מישור החוף הצפוני הגולן והחרמון. בסיום נבנה מאגר מידע "שגרירי הצפון" מקדמים את התיירות בצפון הארץ. לקריאה נוספת
https://drive.google.com/file/d/0B5envxFc5WjlQmpSVm5QbDY3S0k/edit?usp=sharing
 

https://sites.google.com/a/rp.tzafonet.org.il/ein999/class-e/traditional-games-1

Our Recipes מתכונים באנגלית-וילקומיץ-ראש פינה

נושא המזון חוזר על עצמו בתוכנית הלימודים באנגלית מכיתה ד ועד כיתה ו. השנה החלטנו לעסוק בנושא באופן חוויתי, שיתופי, יישומי, רלוונטי ומחוץ לגבולות הכיתה. התהליך כלל: לימוד והרחבת אוצר מילים בנושא מזון, קידום כתיבה באנגלית מסוגים שונים החל מרמת משפט פשוט, כתיבת מתכון וכתיבת רפלקציה, תרגול דיבור באנגלית, צילום ועריכת סרטונים לדוגמה השניצלים הקטנטנים. לקריאה נוספת

https://drive.google.com/a/tzafonet.org.il/file/d/0B5envxFc5WjlWldOckU1UC1jdGs/edit?usp=sharing
 
https://sites.google.com/a/cabri.tzafonet.org.il/briut/home
בריא או לא בריא" - מדעים לכיתה ב', מעיינות כברי
להכיר התנהגויות המובילות לאורח חיים בריא. לגרום ללומד לאמץ התנהגויות המובילות לאורח חיים בריא בתזונה, בהיגיינה ובפעילות גופנית.  ללמוד בדרכים מגוונות, עדכניות, מותאמות לדרכי למידה שונות וצרכים מגוונים מענה לשונות. בסיום- הפקת עלון דיגיטלי המציג את ההתנהגויות המובילות לאורח חיים בריא המעיד על הבנת המסרים שנרכשו. לקריאה נוספת
https://docs.google.com/a/tzafonet.org.il/file/d/0B5envxFc5WjlU0EzOEkyMXlSVC04YVltWl9qUDk4d2RQS3FJ/edit
 
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fa%2Ftzafonet.org.il%2Fabn-batota%2Fhome&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH-1fbUUkhCo50Vzmv9BI02h2lrbw

התיירים הערביים-יומן המסע של אבן בטוטה-חט"ב אברהים נמר חסין- שפרעם 
יצרנו סיפור מסגרת, המבוסס על דמויות פיקטיביות. הצגנו שושלת טבחים בדיונית, שכביכול שימשו מארגני הסעודות של הסולטאן, מבעד לעיניהם של משפחת שמוישה בה עבר תפקיד הטבח- ה ח'אן סלאר הראשי של חצר הסולטן " מאב לבן. הטלנו על תלמידים משימה להכין תסריט באמצעות סקרץ, המתאר מפגש מרתק טעים של משפחת שומישה, כאשר החתול הכתום (דמות הסקרץ) יהיה אורח הכבוד, מבשל עם הטבחים וסועד עם הסולטן.   
 

עמוד ראשון /  עמוד שני /  עמוד שלישי