מרחב בית ספרי וכיתתי מקוון - כלי עזר למורה

האתר הבית סיפרי
בפעילות זו נכיר את מאפייני הפורטל הבית ספרי ואתריו ,
נתנסה בהערכת מרחבי כיתות/ שכבות/ מקצועות,
נתכנן כיצד לשדרג את האתר הבית ספרי שבאחריות הרכז.


היכנסו למסמך המשותף- כל משתתף יבחר שורה ויעבוד בתוכה על פי ההנחיות שבמסמך.

שימו לב, לא לכתוב בשורה התפוסה על ידי משתמש אחר.

מה צריך להכיל האתר המרחב הבית ספרי' המרחב השכבתי והכיתתי והמרחב 

המקצועי?

נענה על השאלות באמצעות מפת מושגים מקושרת באתר הבא:

לסיום- נבדוק בעיין בוחנת יותר את האתרים שלנו:
היעזרו בשלושת השקפים האחרונים שבמצגת המתארים את הפורטל הבית ספרי אתרי השכבות והמקצועות.
העריכו את האתר שלכם- מה יש בו, מה עדיין חסר, מהן הנקודות החשובות שעליכם לעדכן באתר שלכם? 
חשבו איך תעשו זאת- לעזרתכם רשימת קרטריונים


לחצו על הלוח וכתבו  בתוכו- מה אתם לוקחים מהמפגש- דברים שנרצה ליישם באתר שלנו, דברים שראיתי ונראים לי חשובים בהקשר לשימוש באתר הבית ספרי.....


אפיון וניתוח מרחב כיתתי ומקצועי
מאמרים:
אתר בית הספר משרת או שרת? אברום רותם , האגף לחינוך יסודי

שאלות לחשיבה ולהערכת פורטל בית ספרי- מפרסומי משרד החינוך


הערכת האתר הבית ספרי

בעקבות המפגש והדיון על האתר הבית ספרי תוקדש הפעילות הבאה לאתרים שלכם.
בפעילות זו עליכם לבחון ולהעריך את האתר הבית ספרי שלכם, את מרחבי הכיתות והמקצועות. 

קראו את המידע אודות עקרונות העיצוב של אתרים 
בחנו את האתרים שלכם בהתאם לעקרונות.
חשבו על דרכים לשדרג את הקיים ולהוסיף את החסר.
ערכו רשימה ובה פרטו את השינויים שברצונכם לבצע (רצוי בקובץ שישמר לכם להמשך).

עבודה נעימה ופוריה

ć
תמר שמיר ענבל,
23 בדצמ׳ 2012, 8:58
ć
דנה פישר-שחור,
28 במאי 2013, 12:36