בתשע"ה השתלמויות רכזים חדשים מתבצעות בחסות אוניברסיטת חיפה                                                                                                                                            

הצגת התוכנית הלאומית

תכני ההשתלמות

תוכנית השתלמות רכזים חדשים

  החלק של שלומי 
ימים לו"ז תכנים עיקריים
היום הראשון 15:00-21:30אודות התוכנית
למידה משמעותית, ניידת ושיתופית
היום השני8:00-19:15כלי web2 חדשניים בהוראה ולמידה
classromm , עדכוני אפסס ועבודה באתר ביה"ס 
היום השלישי 8:00-13:00קוד ורובוטיקה
סיכום והערכה