מודל לפיתוח משימה לימודית מתוקשבת

מומלץ שתהליך הפיתוח של פעילויות לימודיות מתוקשבות יתבצע בצוותים בני שניים עד שלושה מורים מפתחים.

 

שלבי הפיתוח הם:

 

1.

שלב החשיבה

סיעור מוחין - העלאת רעיונות על נושאים, תכנים, פעילויות. רצוי בשלב זה להגיע להסכמה משותפת. כל רעיון ראוי לבחינה משותפת ואין פסילה מראש.

חיפוש ראשוני- עריכת חיפוש באינטרנט וסריקת אתרים המכילים מידע רלוונטי או העשויים להוות מקורות מידע ראויים. סקירת האתרים והמשאבים באינטרנט פותחת  מגוון רעיונות חדשים לפיתוח. דיון ברעיונות מרחיב את זוויות הראיה  והחשיבה.

גיבוש כיווני פיתוח אפשריים- גיבוש תפיסה קבוצתית לגבי מטרות, קהל היעד, ומאפייני המשימה, חשיבה על הערך המוסף של המשימה כמשימה מתוקשבת(ראה דף מחוון מקוצר) חלוקת עבודה בתוך הצוותים.  בניית תוכנית עבודה ולוח זמנים משוער.

2.

שלב איסוף והכנת חומרים

מקורות מידע- ארגון "רשימה חמה" של מקורות המידע רלוונטיים בהתאם למטרות המשימה. מידע כזה יכול לכלול: מאמרים, פעילויות לימודיות קימות, אתרים באינטרנט, מאגרי נתונים, חומרים גראפיים ומולטימדיה, משחקים, ועוד.

מרכיבי עיצוב גראפי- איסוף תמונות, איקונים, ואלמנטים גראפיים אחרים שיסעו בארגון דף הפעילות באתר ועיצובו.

יש לתכנן את עיצוב הדף כך שיראה נעים, ברור, פשוט וקל לניווט. (ראה עקרונות לעיצוב גרפי של אתר).

3. 

בניית משימה

עיצוב פדגוגי

היבט

            הסבר

ארגון

-          קביעת קבוצת התלמידים להם מיועדת המשימה.

-          גיל; כיתה; גודל קבוצה, משך הפעילות (קביעת לו"ז);

מטרות הלמידה

-          קביעת מטרות והצגתן ללומד בצורה פשוטה

התוצר המצופה ודרך הגשתו

-          התוצר ואופן ההגשה מוגדרים באופן מפורט: למשל

-          הגשת סיכום; רישום מסקנה; תשובות לשאלות; הגדרות...

-          אילו ייצוגים התוצר כולל: ייצוג מילולי; ייצוג ויזואלי: תרשים, גרף, טבלה, הצגה, סרט...

-          דרך ההגשה: קובץ דפים, דף html, מצגת...

הנחיות - תמיכה בתהליך הבניית התוצר

-          מתן הנחיות תומכות, מפורטות והיררכיות לעבודה- עד ההגעה לתוצר ואופן הערכתו.

-          האם ניתנות ללומדים הנחיות תומכות ו/או רמזים שיעזרו להם לבנות תוצר משמעותי.

אופן האינטראקציה

 אופן השיתוף

אינטראקציה- תלמיד חומר הלימוד

אינטראקציה- תלמיד מורה

אינטראקציה - תלמיד ועמיתים

-        קיום הנחיות ברורות לאופן חלוקת העבודה בקבוצה

-        קביעת נורמות התנהגות לעבודה שיתופית.

-        הגדרת קבוצות העבודה ודרכי שיתוף הפעולה ביניהן

-        פא"פ בבית/בכיתה; פא"פ בכתה; מול מחשב;

שיתוף בתוצר הסופי; חלוקת עבודה; שיתופיות בתהליך יצירת התוצר; מתן משוב; הנחיית עמיתים; קומבינציה של הנ"ל.

הנגשת התכנים ללומדים

-          קישור הנלמד לידע קודם

-          התאמת הנלמד לתכנים אישיים ורלוונטיים  

ויזואליציה

-          שימוש בכלים ויזואליים להבהרת תופעות מורכבות (כמו: שימוש בסימולציות פשוטות... )

-          כלי עבודה לארגון הידע (למשל טבלה, מפת מושגים)

-          שילוב עזרים ומודלים פיזיים ומתוקשבים

חשיבה מסדר גבוה

-          שאילת שאלות, דיון בין לומדים, הבעת דעות ועמדות, בניית טיעון ו-או הסבר (ראה מחוון אפיון רמות חשיבה
    בפעילויות הוראה)


 4.
הערך המוסף של התקשוב 
הכלים הטכנולוגיים הכרחיים ומעשירים את המשימה. (ראה סעיף ניצול ערך טכנולוגי במחוון)
 
המשימה מעודדת פיתוח אורינות תקשוב והתאמה לחיים במאה ה- 21

5.
הערכת המשימה
ושדרוגה
האם ברור ללומד על מה יוערך? האם ידועים מהם הקריטריונים על פיהם יוערך התוצר?
האם קיימת  הערכה מעצבת של תהליך הלמידה; האם משולבת הערכת עמיתים, כיצד?

חשיבה על מערך ההנחיות- האם ההנחיות ללומד מפורטות וברורות? האם הניסוח רהוט? האם כדאי לשנות/להוסיף הנחיות?
האם העיצוב הגרפי מסייע לעיצוב הפדגוגי והאם הוא נעים לעיין?

בעקבות הערכה האישית של מפתח הפעילות יש לעדכן מרכיבים חסרים,


מומלץ לפרסם את שמות כותבי הפעילות        https://sites.google.com/a/tzafonet.org.il/tamar-courses/home/daf/%D7%93%D7%92%D7%9D.png?attredirects=0&d=1

תרשים מהלכים בפיתוח יחידת לימוד משולבת תקשוב נבנה על ידי דר' תמר ענבל שמיר ודר' דנה פישר שחור

סיכום המימדים המבטאים למידה מיטבית

א- תנאים הקשורים למאפייני הדברים שנלמדו

הדברים הנלמדים הינם בעלי משמעות אישית ללומד

הדברים הנלמדים  מאתגרים ומעוררים למידה

הדברים הנלמדים תואמים את רמת ההתפתחות של הלומד

הדברים הנלמדים מאפשרים ללומד לרכוש אורינות מידע בהתאם לרוח המאה ה- 21

ב. תנאים הקשורים למאפייני הלמידה

בידי הלומדים בחירה ותחושת שליטה בתהליך הלמידה

הלומדים מיישמים ידע קיים כאשר הם בונים ידע חדש

הלומדים מקיימים פעילות גומלין ולומדים באופן שיתופי

הלומדים מקבלים משוב אפקטיבי

הלומדים רוכשים אסטרטגיות חשיבה ומשתמשים בהן

הלומד חשוף למידע מגוון, אותנטי ועדכני

ג. תנאים הקשורים להקשר בו מתרחשת הלמידה

הלמידה מתרחשת באקלים חיובי

הסביבה תומכת בתהליך הלמידה

הלומד מתנסה במגוון כלים טכנולוגיים עדכניים בהתאם לרוח התקופהההיבטים המתוארים להלן מבוססים על מאגר עקרונות העיצוב, The Design Principles Database 
http://www.edu-design-principles.org/dp/designHome.php 
ועל סמך : קווים מנחים בעיצוב משימה לימודית/ ד"ר רחל לווין פלד וד"ר מיטל הנסą
דגם.png
(332k)
תמר שמיר ענבל,
6 ביולי 2020, 5:40
ć
תמר שמיר,
5 באפר׳ 2011, 23:49
ĉ
תמר שמיר,
2 באפר׳ 2011, 23:53
ĉ
תמר שמיר,
2 באפר׳ 2011, 23:53
ĉ
תמר שמיר,
2 באפר׳ 2011, 23:53
ĉ
תמר שמיר,
2 באפר׳ 2011, 23:53
Comments