מיומנויות חשיבה נדרשות בעידן הדיגיטלי

נצפה בסרטון ונדון בשאלה- מה הפך את ההתנסות ליצירתית ומשמעותית יותר?ביחד- נגדיר מהי חשיבה מסדר גבוה וכיצד משתלב בהגדרה שלנו התקשוב...
Comments