הערכת עמיתים ככלי פדגוגי בהוראה


הערכת עמיתים ככלי פדגוגי בהוראה ויישום מתוקשב

הערכת עמיתים  (peer evaluation/assessment) היא אסטרטגיית הוראה שבה עמיתים מעריכים זה את עבודתו של זה. הערכת עמיתים יכולה להתמקד בתוצרים או בתהליך, על פי קריטריונים (מחוון) שנקבעו מראש. הערכת העמיתים מכוונת לשיפור איכות התוצרים של המעריכים ושל המוערכים גם יחד.

המעריך - זוכה בפתוח הבנה מעמיקה של קריטריוני ההערכה ומשמעותם, ומקבל הזדמנויות ל"למידה מדוגמאות עמיתים".

המוערך - זוכה למשוב מעצב שניתן על ידי העמיתים, מה שמאפשר לו לבצע חשיבה נוספת  המאפשרת שדרוג של התוצר האישי.


מתברר כי עצם ביצוע ההערכה חשוב לא פחות מן המשוב שמקבלים הלומדים מהעמיתים.

מחקרים העוסקים בלומדים מבוגרים בכלל ובמורים בפרט, טוענים ש:
  • למידה מתייחסת לצרכים הקשורים לעשייה, מתבססת על ניסיון אישי קודם ומתפתחת על ידי שיתוף בידע עם עמיתים.
  • התפתחות מקצועית של מורים דורשת ניתוח רפלקטיבי של העשייה, שיוביל לעקרונות פעולה ורעיונות חדשים שיאפשרו שיפור של ההוראה בפועל.
 
   נכתב על ידי דר' תמר שמיר
Comments