דוגמאות לפעילויות מעודדות שיתופיות


הדוגמאות נלקחו מהפעילויות שפתחו המורים וממחישות את מגוון הדרכים בהם המורים יישמו למידה שיתופית בכיתות, באמצעות כלי תקשוב שונים

 


 • עזרה הדדית בין לומדים- שילוב תלמיד חזק עם תלמיד חלש. שיתופיות בין תלמיד חזק לחלש מאפשרת לחזק להרגיש תורם ולחלש לעמוד במטלות ולקבל עזרה צמודה יותר ממה שהמורה יכול לתת. בנוסף עבודה כזו מאפשרת לשלב בין תלמידים חזקים מבחינת מיומנויות החשיבה והלמידה שלהם לבין תלמידים בעלי יכולות חברתיות או יצירתיות אומנותיות, או תלמידים בעלי שליטה טכנולוגית ברמה שונה. זוהי התייחסות אישית למאפייני לומד ויכולותיו. (מתבצע באמצעות דוא"ל)
 • תלמידים עובדים בזוגות על ארגון קטע מידע בנושא הנלמד. שני חברי הצוות מארגנים את המידע באמצעות טופס שיתופי. המורה משותף לתוצר ויכול להעיר/ולהאיר.
 • הצגת תוצרים בפני מליאת הכיתה- תלמידים חוקרים נושאים שונים ומשתמשים ברשת כמאגר מידע. בשלב השני הם מציגים את הנושאים שחקרו בפני מליאת הכיתה. המציגים נתפסים "כמומחים" בתחום שחקרו. תלמידים אחרים מפנים אליהם שאלות. הטכנולוגיה משמשת לאיסוף ארגון עיבוד והצגת המידע שנאסף. התוצרים מתפרסמים באתר הכיתה.
 • היצירה עצמית, התוצר משותף- תלמידים יוצרים תוצר עצמאי. למשל סיפור על המשפחה שלי. כל התוצרים נאספים בקובץ משותף ומהווים יחד תוצר שיתופי. למשל ספר התפילות של הכיתה או ספר האגדות שלנו. התוצר המשותף יכול להיות מוצג בכיתה , ולהתפרסם באתר. 
 • הצגת תוצרים באמצעות הרשת. התלמידים יכולים לקרוא עבודות של עמיתים ולהיעזר בהם במידת הצורך. העבודות מוצגות במאגר משותף המצוי באתר הכיתה הן זמינות לכלל התלמידים ועשויות לשמש כחומר עזר.  השימוש בעבודות העמיתים מתבצע אם בכלל, על פי רצונם של התלמידים ועל פי מידת המוטיבציה שלהם ללמוד מניסיונם של אחרים.
 • הכנת סיכומים משותפים לקראת מבחן- קבוצת עמיתים מחלקת בין חברי הקבוצה את החומר שעליו יש לעבור לקראת המבחן. כל אחד מחברי הקבוצה מכין סיכום. הסיכומים מועלים לאתר הכיתה או מראש נוצרים באמצעות מסמך שיתופי ומשמשים את כלל הקבוצה.
 • הכנה משותפת למבחן- תלמידים שואלים בפורום שאלות לקראת מבחן. תלמידים אחרים עונים על השאלות ובכך עוזרים לחברים להתכונן.
 • הצגת תוצרים באלבום תמונות- תוצרים גרפיים מוצגים באלבום תמונות כיתתי. התלמידים בוחרים את העבודה האהובה עליהם מבין כלל עבודות העמיתים ומנמקים את בחירתם. ניתן גם לבצע את הבחירה באמצעות סקר. מתבצע דיון בבחירת התוצרים (אפשר בפורום).
 • טבלה שיתופית- כל תלמיד ממלא פריט אחד בתוך טבלת מאגר מידע, הטבלה השלמה מהווה מאגר מידע כיתתי. שבנוי מתרומות של בודדים. למשל מאגר מידע על ציפורי ארצנו, כאשר כל אחד חקר רק ציפור אחת. לסיכום- מתבצע תהליך ניתוח של הטבלה ובעקבותיו הסקת מסקנות. (אפשר לבצע בטופס משותף, או במסמך שיתופי)
 • תלמיד כותב חידות/שאלות. תלמידים מחברים חידות בהקשר לנושא הנלמד. העמיתים עונים על החידות. התלמיד שכתב את החידה אחראי לבדוק את הפתרונות שקיבל לחידה שלו ולתת משוב לפותרים.
 • שימוש בתוצר שיתופי להמשך פעילות לימודית- תוצר שנבנה במשותף על ידי הקבוצה, מהווה בסיס להמשך העבודה הלימודית. התלמידים מתבקשים לקרוא את התוצר המשותף להתייחס אליו, להעריך אותו על פי קריטריונים ספציפיים ולהוציא ממנו נתונים לפעילות המשך.
 • מידע שפרסם תלמיד משמש כמקור ידע לעמיתים- תלמיד מציג קטע מידע שכתב, הקטע יכול להיות מסוג כתבה מידענית, יצירה אישית כתובה או גרפית. התלמידים מתייחסים לתוצר של החבר. ההתייחסות יכולה להיות למשל- מה אהבתי בתוצר, משהו חדש שלמדתי ממנו, שאלות שהייתי רוצה לשאול בעקבות התוצר, משהו שאני יכול להוסיף למידע שהוצג, הצעות לשיפור התוצר וכו'. המשוב מאפשר לתלמידים לשפר את עבודתם ודורש מהם להתייחס באופן משמעותי לדברי העמיתים.
 • כתיבת יומן קריאה שיתופי.- התלמידים יקראו ספר נבחר ויכתבו יומן קריאה בהתאם להוראות במסמך שיתופי.
 • כתיבת דף חוויות ורשמים שיתופי בעקבות טיול כיתתי.
 • כתיבת סיפור שיתופי בעקבות סיפור שנקרא בכיתה, או סיפור בהמשכים. במידה ויוצרים סיפורים שונים במספר קבוצות אפשר להשתמש בהערכת עמיתים להערכת התוצרים השונים.
        לקריאה נוספת : הטקסונומיה של השיתופיות
                                 הערכה בסביבת למידה/הוראה שיתופית מתוקשבת – סקירת ספרות - מירב אסף – המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי


מיפוי של מאפייני למידה שיתופית- מתוך הבלוג של מט"ח - דר' תמר ענבל שמיר ודר' רחל לוין פלד