יעדים מקצועיים להעצמת המורה המתוקשב

יש לעגן בבית הספר תרבות של למידה בסביבה עתירת טכנולוגיות מידע ותקשורת. לשם כך, יש לאפשר לכל מורה נגישות לאמצעי תקשוב ולהכשירו להשתמש בהם ככלים ל: 


ניהול ההוראה, הלמידה והידע – המורה ידע להפעיל מרחב מקוון אישי (אתר כיתה) בו הוא מנהל ושומר את המידע הלימודי, הפדגוגי והארגוני שברשותו, וממנו מנהל, מעריך ומכוון חלק מההוראה שלו מרמת עבודה עם תלמיד בודד ועד להפעלה של קבוצות לומדים; 

ביטוי ויצירה – המורה ידע לפתח ולשלב טכסט דיגיטאלי משולב מולטימדיה בחומרי לימוד ובאמצעי הוראה מתוקשבים. 

קשרי גומלין מקוונים - המורה ידע לנצל את כלי התקשורת הדיגיטאליים כדי לנהל חלק מההוראה שלו מהרשת; באמצעות אינטראקציה מקוונת (להעברת הודעות וחומרי לימוד, להדרכה וסיוע לימודי, לדיונים בקבוצות, לשיח אישי וכיוצא בזה), עם תלמידיו כיחידים או בקבוצות, עם מורים אחרים ברמה מקומית, מחוזית וארצית בתחום עיסוקו, ועם גורמים מחוץ לבית הספר הרלוונטיים להוראה של תלמידיו, עם מומחים, קהילות וקבוצות בעלות עניין משותף בארץ ובעולם; 

המורה ישתלב בקהילות ידע המרחיבות את מעגלי המורים המשלבים את הלמידה המקוונת, הלמידה מרחוק והמידענות בתהליכי ההוראה של תחומי הדעת (כל מורה בתחום הדעת שלו), בדרכים המשפרות את הלמידה, מייעלות אותה ומעוררות את סקרנותו של התלמיד ואת רצונו ללמוד בהתאם לצרכיו ויכולותיו. 

שלבי התפתחות מקצועית - אישית, ממורה למורה מקוון- ד"ר אברום רותם ועידית אבני, מרץ 2009

(מתוך מסמך יעדי המחוז -שנת 2006)


Comments