רעיון מרכזי

 זיהוי הרכיבים והקשרים בתוך המידע ובין גופי מידע שונים; רכיבים כגון: מילות מפתח, מסר, רעיון מרכזי, עובדה ודעה, מבנים פנימיים, עמדות מפורשות, הנחות סמויות, וקשרים כגון: עיקר וטפל; ניגוד והתאמה; סיבה ותוצאה; ממצאים ומסקנות; היררכיה; רצף; טענה ונימוק; השלמה; פירוט;הכללה.

דוגמאות לפעילויות בהן הלומד נדרש לזהות רעיון או מסר מרכזי 
קבלת השונה- ביה"ס פסגות קיבוץ יראון
מעבדות לחירות - ביה"ס מצודות קרית שמונה
הצחוק יפה לבריאות- ביה"ס כלנית כרמיאל
הדמוקרטיה- ביה"ס מעונה
כישורים חברתיים - ביה"ס מרחבים כפר יהושע


מטרות השימוש באסטרטגיה

לנתח את דרכי ארגון המידע ומבנהו- הרכיבים והקשרים בתוכו.

ליצור בסיס לפרשנות ולהערכה של המידע.

ליצור בסיס להסקת מסקנות מהמידע ולהערכת המידע.

 

דוגמאות למטלות מתחומים שונים המזמנות שימוש באסטרטגיה זו

- הלבלב הוא אבר חשוב במערכת העיכול. אפיינו את הקשרים בינו לבין רכיבים נוספים במערכת זו.

- אפיינו את מהות הקשר בין חזקה לבין פעולת כפל.

- ציירו תרשים המתאר את הקשרים בין הדמויות בסיפור.

- בשלטון הדמוקרטי קיים קשר בין הרשות המבצעת לרשות המחוקקת. מהו סוג הקשר ובאלו תחומים הוא בא לידי ביטוי?

- תהליך ההתאדות: אפיינו את סוג הקשר בין אנרגיית התנועה של חלקיקי חומר ובין תהליך ההתאדות; בין ריכוז חלקיקי החומר באוויר ובין תהליך ההתאדות.

- זהו את הרעיון המרכזי בפסקה ואת הדוגמאות התומכות בו.

Comments