טקסונומיה של בלום

קריטריונים

הגדרה

מונחים התנהגותיים

ידע

כל מטרת הוראה שלשם השגתה דרושה זכירה בלבד.

מגדיר, מתאר, מזהה, נותן כותרת, ממיין, מכנה בשם, מציין, בוחר, מצמיד, ניזכר.

הבנה

תהליך מחשבתי, שבו נקלט מסר לימודי והלומד עורך בו שינוי במחשבתו לצורה אחרת.

הופך, מגן, מבחין, מעריך, מסביר, מכליל, מרחיב, נותן דוגמאות, מבאר ביאור חופשי, מסיק, מנבא, משכתב, מסכם, מתרגם, משנה, משלים, חוזה.

ישום

היכולת ליישם כללים, עקרונות מידע, הנחות, תיאוריות או הפשטות אחרות למצבים חדשים וממשיים.

משנה, מחשב, מדגים, מגלה, תופס, משפר, מפעיל, מנבא, מבין, מייצר, מתייחס ל..., בוחר, מפריד, מחלק לסעיפים, מפתח, מכליל, מייחס.

אנאליזה

לימוד מעמיק של תוכן לימודי לשם תפיסת המבנה של התוכן הנלמד,

צורת ארגונו הצורנית והלוגית, וכן לשם גילוי היסודות, הרעיונות,

ההשקפות והשיטות שעליהן מבוסס תוכן זה.

מחלק לסעיפים, מתאר גרפית, ממיין, מבחין, מזהה, מדגים, מסיק, מדגיש, מקשר, בוחר, מפריד, ממיין לקטגוריות, מעמת, משווה.

סינתזה

יצירת יצירה שלמה חדשה ע"י צירופים של רעיונות ממקורות שונים, באופן שייוצרו מבנים ודפוסים העומדים ביסודה של היצירה החדשה.

יוצר קטגוריות, מחבר ומצרף, יוצר, מכין, מתכנן, משפר, מארגן, מסדר מחדש, בונה מחדש, משחזר, משכתב, מסכם, מציע, מספר, מרכיב, מפתח.

הערכה

שיפוט הערכים שבאידיאות תוך שימוש בקריטריונים ובסטנדרטים

של אומדנים שיקבעו את מידת הדיוק, התכליתיות והשימושיות של

הפרטים. 

מעריך, משווה, מסיק, מבקר, מבדיל, משייך, מסכם, תומך, שופט, טוען, מעמת, קובע תקן.


הטקסונומיה של בלום


Bloom's Taxonomy Blooms Digitally