פיתוח סביבות למידה מתוקשבות

פתוח משימות מתוקשבות בדגש על למידה פעילה ושיתופית

מומלץ שתהליך הפיתוח של פעילויות לימודיות מתוקשבות יתבצע בצוותים בני שניים עד שלושה מורים מפתחים.

 

שלבי הפיתוח הם:

 

1.

שלב החשיבה

סיעור מוחין - העלאת רעיונות על נושאים, תכנים, פעילויות. רצוי בשלב זה להגיע להסכמה משותפת. כל רעיון ראוי לבחינה משותפת ואין פסילה מראש.

חיפוש ראשוני- עריכת חיפוש באינטרנט וסריקת אתרים המכילים מידע רלוונטי או העשויים להוות מקורות מידע ראויים. סקירת האתרים והמשאבים באינטרנט פותחת  מגוון רעיונות חדשים לפיתוח. דיון ברעיונות מרחיב את זוויות הראיה  והחשיבה.

גיבוש כיווני פיתוח אפשריים- גיבוש תפיסה קבוצתית לגבי מטרות, קהל היעד, ומאפייני המשימה, חשיבה על הערך המוסף של המשימה כמשימה מתוקשבת(ראה דף מחוון להערכת פעילויות מתוקשבות) חלוקת עבודה בתוך הצוותים.  בניית תוכנית עבודה ולוח זמנים משוער.

2.

שלב איסוף והכנת חומרים

מקורות מידע- ארגון "רשימה חמה" של מקורות המידע רלוונטיים בהתאם למטרות המשימה. מידע כזה יכול לכלול: מאמרים, פעילויות לימודיות קימות, אתרים באינטרנט, מאגרי נתונים, חומרים גראפיים ומולטימדיה, משחקים, ועוד.

מרכיבי עיצוב גראפי- איסוף של תמונות, איקונים, ואלמנטים גראפיים אחרים שיסעו בארגון האתר ועיצובו.

3. 

בניית משימה

עיצוב פדגוגי

היבט

            הסבר

ארגון

-          קביעת קבוצת התלמידים להם מיועדת המשימה.

-          גיל; כיתה; גודל קבוצה, משך הפעילות (קביעת לו"ז);

מטרות הלמידה

-          קביעת מטרות והצגתן ללומד בצורה פשוטה

הנחיות

-          מתן הנחיות תומכות, מפורטות והיררכיות לעבודה.

התוצר המצופה ודרך הגשתו

-          התוצר ואופן ההגשה מוגדרים באופן מפורט: למשל

-          הגשת סיכום; רישום מסקנה; תשובות לשאלות; הגדרות...

-          אילו ייצוגים התוצר כולל: ייצוג מילולי; ייצוג ויזואלי: תרשים, גרף, טבלה, הצגה, סרט...

-          דרך ההגשה: קובץ דפים, דף html, מצגת...

אופן האינטראקציה

 

-          קיום הנחיות ברורות לאופן חלוקת העבודה בקבוצה

-          קביעת נורמות התנהגות לעבודה שיתופית.

-          הגדרת קבוצות העבודה ודרכי שיתוף הפעולה ביניהן

-          פא"פ בבית/בכיתה; פא"פ בכתה; מול מחשב;

תמיכה בתהליך הבניית תוצר

-          האם ניתנות ללומדים הנחיות תומכות ו/או רמזים שיעזרו להם לבנות תוצר משמעותי.

אופן השיתוף

-          שיתוף בתוצר הסופי; חלוקת עבודה; שיתופיות בתהליך יצירת התוצר; מתן משוב; הנחיית עמיתים; קומבינציה של הנ"ל.

הנגשת התכנים ללומדים

-          קישור הנלמד לידע קודם

-          התאמת הנלמד לתכנים אישיים ורלוונטיים  

ויזואליציה

-          שימוש בכלים ויזואליים להבהרת תופעות מורכבות (כמו: שימוש בסימולציות פשוטות... )

-          כלי עבודה לארגון הידע

-          שילוב עזרים ומודלים פיזיים ומתוקשבים

פיתוח חשיבה מסדר גבוה

-          שאילת שאלות, דיון בין לומדים, הבעת דעות ועמדות, בניית טיעון ו-או הסבר


 4.
הערך המוסף של התקשוב 
 המשימה מעודדת פיתוח אורינות תקשוב והתאמה לחיים במאה ה- 21
הכלים הטכנולוגיים הכרחיים ומעשירים את המשימה.
5.
הערכת המשימה
ושדרוגה
האם ברור מה יוערך? האם נתונים קריטריונים להערכת התוצר? האם קיימת  הערכה מעצבת של תהליך הלמידה; האם משולבת הערכת עמיתים, כיצד;
בעקבות הערכה- עידכון מרכיבים חסרים,
חשיבה על מערך ההנחיות- האם הכל ברור? האם כדאי לשנות/להוסיף הנחיות?
האם העיצוב הגרפי מסייע לעיצוב הפדגוגי והאם הוא נעים לעיין?

מומלץ לפרסם את שמות כותבי הפעילות


נערך ע:י ד"ר תמר ענבל שמיר וד"ר דנה פישר שחור

ההיבטים המתוארים להלן מבוססים על מאגר עקרונות העיצוב, The Design Principles Database

http://www.edu-design-principles.org/dp/designHome.phpComments