למידה פעילה ושיתופית

הבניית ידע למידה פעילה ושיתופית


חלק א- ניתוח משימות מתוקשבות ע"פ הקווים מנחים

ניתוח משימות מתוקשבות- תמיכה בלמידה משמעותית


1.      התחלקו לקבוצות של שניים-שלושה משתתפים. כל זוג ינתח צמד משימות מבין הצמדים המופיעים מטה (א, ב, ג, ד ) ע"פ ההנחיה שתינתן בכתה.

2.      פתחו את המסמך ושמרו אותו בתיקיה השיתופית בשם המשימה שניתחתם.  

3.      נתחו את המשימות על פי הקריטריונים המופיעים בטבלה שבמסמך. העמודה השמאלית תשמש להתיחסות. (כאשר קריטריון אינו רלוונטי רישמו זאת)  בצעו את הניתוח בשיתוף עבור כל אחד   מהקריטריונים.
חשוב שכל חברי הקבוצה ינתחו יחד את כל הקריטריונים ולא יעבדו בנפרד על חלק מהם- כדי להבין את משמעותם.

4.      דונו ביניכם בשאלות הבאות:

א.      באלו הבטים יש לתקשוב תרומה משמעותית בכל אחת מהמשימות?

ב.      מהם ההבדלים הבולטים בין המשימות?

ג.       האם הייתם מיישמים באופן שונה הבטים מסוימים בטבלה, באחת המשימות אותן בחרתם? אם כן – כיצד?

ד.      מהו תפקיד המורה כמנחה את הלמידה? (מה לדעתכם, המורה עושה בזמן ביצוע הפעילות?)

5.      בדיון במליאה תתבקשו להציג את הניתוח שלכם. חשבו מראש כיצד תציגו, מי מכם יציג, איזה חלק כל אחד מכם יציג.

 

רשימת משימות לניתוח ע"פ הקווים המנחים:

צמד א
סיפורים מהלב- ציפור של אף אחד ובדף העבודה המצורף בתחתית.
דירה להשכיר
צמד ב
במשימה מתכננים טיול בארץ
במשימה טיול וירטואלי בחיפה
צמד ג
במשימה השיתופית "טכנולוגיות בחלל"
במשימה השיתופית "ספר שמות"
צמד ד

במשימה חדר החלומות
במשימה ויטמינים וגוף האדם 


חלק ב- פיתוח משימה שיתופית

פיתוח משימה שיתופית

1.      התחלקו לקבוצות של שניים-שלושה משתתפים. 
ניתן להתחלק על פי תחום ההוראה, או לפי בתי ספר- כרצונכם

2.      עליכם לפתח משימה שיתופית לתלמידים, חשבו:

a.       האם קיים אתגר פדגוגי בלמידת/ הוראת הנושא שאתם רוצים לתת לו מענה?

b.      מהן המטרות מבחינת:

    i.       תוכן

    ii.      מיומנויות

    iii.      תוצר

c.       היכן בפעילות תשולב למידה שיתופית ובאיזה אופן?

d.      כיצד תתמודדו עם האתגרים שמעלה עבודה כזו (כמו: מתן הזדמנות לכולם להתבטא, לקיחת בעלות על תרומה של עמית...)

3.      עיברו על הקווים המנחים בטבלה: אלו מהם תיישמו כך שהם יתמכו בלמידה משמעותית?

4.      חשבו מה יכול להיות הערך המוסף של התקשוב? אלו כלים שיתופיים ממוחשבים עשויים לעזור לכם לתמוך בעבודת התלמידים ובלמידה ומדוע?

5.      עליכם לפתח את המשימה ולהעלות לאתר בית הספר שלכם.

6.      לאחר ביצוע המשימה העלו קישור לדף התוצרים שלנו - כך יוכלו לראות אותה כלל המשתתפיםד"ר רחלי לוין-פלד, ד"ר מיטל הנס
Comments