לדבר עברית


להלן רעיונות נוספים ליחידת ההוראה "העברית המתחדשת" חלקם בשילוב התקשוב.
לעבודה בדגמי הוראה: מורה ומקרן ומורה עם מקרן ולתלמידים אמצעי קצה. 
לחיצה על הקישורים בטקסט  יפנו אתכם לפעילויות מגוונות. 

לדבר עברית