מילים חדשות ועתיקות

מילים עתיקות ומילים חדשות:
לפניכם משחק "סדר ת'ניירת"  (קוד משחק: 21801) .
מיינו את המילים הבאות למילים חדשות ומילים עתיקות. 
דונו, כיצד ניתן לדעת האם מילה היא מילה עתיקה או חדשה? 

Comments