פסקאות 1-3

- לפניכם שלושה סרטונים - בחרו בסרטון אחד וכתבו כיצד הוא קשור למסופר בפסקות 1-3? עולים מגיעים מקנדה וארה"ב

 

מתוך מערכון פלאטפוס

 

וידאו של YouTube


- מדוע העולים לארץ אינם דוברים (כמעט) את השפה העברית? 
- לפי פסקה 4 - לָמה חֵלק מהאנשים בארץ ישראל לא רצו לדַּבֵר בעברית?
מיינו את ההיגדים הבאים לפי פסקה 4 בעד/נגד חידוש השפה העברית בארץ. 
- שערו, מה היה קורה היום, אילו לא היו מחדשים את השפה העברית.Comments