שלום לכולם,
לפניכם מאגר של ניבים ופתגמים בנושא "האחר הוא אני", הדפיסו את הפתגמים והוסיפו אותם לסביבת הלמידה. קיימו בכיתה תהליך של למידת הפתגמים (חקר פתגם, משחקים ועוד...) בסיום תהליך הלמידה ניתן להיכנס לחידונים המציגים תוצרים של חבריכם (משנה שעברה).
כמו כן ניתן לשלוח תוצרים לימי הסיכום (ימי השיא) בעקבות תהליך הלמידה.
למידה מהנה